Een abonnement op Dieetvariaties

'Dieetvariaties' kan alleen persoonlijk gebruikt worden met een jaarabonnement. Het is auteursrechtelijk beschermd. Dat geldt ook voor de foto’s van voedingsmiddelen.

Looptijd en kosten

  • Een abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij tussentijds aanmelden krijgt u een rekening voor een evenredig deel van het jaar, per maand gerekend.
  • Een persoonlijk abonnement op Dieetvariaties kost € 50,- per jaar.
  • Er is ook een organisatie- of praktijkabonnement. Dat kost € 160,- per jaar voor 4 inlogcodes. U moet dan naam en adres van de werkgever opgeven en 4 namen met bijbehorend uniek e-mailadres.

Aanmelden

Om een abonnement af te sluiten moet u het aanmeldformulier hieronder invullen. Daarna ontvangt u een nota. Na betaling krijgt u per mail een gebruikersnaam / de gebruikersnamen en wachtwoord(en) toegezonden waarmee u kunt inloggen. Het programma kunt u dan volledig gebruiken.

Verlengen abonnement

Enkele weken voor het einde van het jaar ontvangt u een nota voor het volgende jaar. Als u niet betaalt stopt het abonnement automatisch. Als u daarna alsnog het programma wilt gebruiken moet u zich opnieuw aanmelden.

Het e-mailadres dat u opgeeft wordt gebruikt om een nota en de inloggegevens te versturen.

 

Een abonnement nemen op Dieetvariaties

Velden met * zijn verplicht

1. Persoonlijke gegevens

Maak een keuze

Vul uw voorletter(s) in

Vul uw achternaam in

Vul uw roepnaam in

Vul uw adres in

Vul uw postcode in

Vul uw woonplaats in

Vul uw e-mailadres in

Naar dit e-mailadres wordt ook de nota / betalingsherinnering gestuurd.

Geef aan of u lid bent van DVG

Vul uw lidmaatschapsnummer van DVG in

2. Soort abonnement

Een persoonlijk abonnement kost € 50,-.
Een organisatie- of praktijkabonnement kost € 160,-. Daarvoor ontvangt u 4 inlogcodes. U moet dan naam en adres van de werkgever invullen plus de namen en de e-mailadressen van die 4 personen. NB Voor elke deelnemer is een eigen e-mailadres nodig. De nota / betalingsherinnering wordt alleen verstuurd aan abonnee 1.

Maak een keuze

Vul de naam van de organisatie of praktijk in

Vul het adres van de organisatie of praktijk in

De eerste naam invullen

Vul het e-mailadres in

De tweede naam invullen

Vul het e-mailadres in

De derde naam invullen

Vul het e-mailadres in

De vierde naam invullen

Vul het e-mailadres in

3. Akkoordverklaring

Vink a.u.b. aan

4. Hoe bent u op deze website gekomen?

Graag invullen hoe u op deze site bent gekomen

Ongeldige invoer